Bouwplaatsverzekeringen

Tijdens het uitvoeren van renovatiewerken of een verbouwing zal u ook rekening moeten houden met het feit dat u het risico loopt dat uw bouwkundige werkzaamheden schade kunnen oplopen. Gelukkig zijn er veel verschillende manieren om dit te voorkomen tijdens de bouw- of renovatiefase van uw huis. U kunt uw inboedel namelijk tijdens de bouwfase verzekeren tegen schade en diefstal met een bouwverzekering. Daarnaast is het ook mogelijk buitencontractuele aansprakelijkheid te verzekeren. Dit is de aansprakelijkheid tussen personen die niet door een contract zijn gebonden. Het is namelijk niet altijd makkelijk om in geval van schade de aansprakelijkheid vast te stellen. Hoewel het wel mogelijk is om alle onderdelen van een bouwplaats onder een polis te verzekeren, wat de tussenkomst van de verzekering vergemakkelijkt, staat het toch los van wie aansprakelijk is voor de schade.

Daarom bestaat zo’n bouwverzekering normaalgesproken uit twee delen:

1. materiële schade aan bouwwerken

De ‘’schade’’ is van toepassing op:

 • De bouwmaterialen;
 • Voorlopige bouwwerken die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Bestaande goederen;
 • Ereloon van experten bij schade;
 • Kosten voor opruiming en afbraak bij geval van een ongeval. 

Schade waarvoor u verzekerd bent:

 • Natuurkrachten;
 • Brand of ontploffing;
 • Testen;
 • Gebreken of fouten in het ontwerp in de berekening of plannen, maar ook gebreken van het materiaal.

2. burgerlijke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van een bouwverzekering dekt:

 • De eisen van de benadeelde derden: dit kan lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade zijn, voor zover er een verband is met het op de bouwplaats uitgevoerde werk.
 • De foutloze burenhinder: spleten, waterinfiltratie, verzakking van gemeenschappelijke muren

Wie verzekerd is:

 • De bouwheer
 • Architecten en de veiligheidscoördinator
 • Ondernemers en hun onderaannemers
 • Alle bouwers verbonden aan de bouw

Bij beide delen van een bouwverzekering zijn verschillende uitbreidingen mogelijk. Natuurlijk is het ook handig precies te kijken welke verzekering het best bij u past en het goedkoopst is. Vergelijk daarom nu verschillende bouwverzekeringen om de beste te kiezen.